Rückschlagklappen

PN 10/16
ASA 150 - ASA 300

weichdichtend
DN 50 - DN 600
PN 10/16 ASA 150

hartdichtend
DN 40 - DN 1600
PN 10 - PN 63 ASA 150/300

innen- und aussenliegender Welle
 

   

Rückschlagklappen Typ Disco zum Einklemmen

R1"
" - DN 600
PN 6 - PN 40
   

Rückschlagklappen in Zwischenflanschausführung

DN 32 - DN 1000
PN 6 - PN 40
ASA 150/300

   

Kugelrückflussverhinderer

DN 50 - DN 300
PN 10/16
ASA 150